Telefoonnummer

06 5371 7235

Email

info@angelasvoetenserre.nl

Openingstijden

Op afspraak

Privacyverklaring t.b.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 1. Angela’s Voetenserre verplicht zich, in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tot geheimhouding van het  persoonlijk dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld aan Angela’s Voetenserre. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.
 2. Angela’s Voetenserre gebruikt haar cliëntengegevens alleen voor:
  • Het maken en verzetten van afspraken, informatie die voor de klant van belang kan zijn, informatief of financieel.
  • Persoonlijk contact
  • Het versturen van facturen.
  • Het versturen van uitnodigingen van Angela’s Voetenserre.
  • Het bepalen van de juiste behandeling.
 3. Angela’s Voetenserre gebruikt haar gegevens niet voor:
  • Verkoop van adresgegevens of andere persoonlijke gegevens aan derden.
  • Het versturen van spam.
 4. Angela’s Voetenserre draagt er zorg voor dat:
  • Cliëntengegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden.
  • Cliëntgegevens, na het laatste behandelcontact met de klant, maximaal 5 jaar bewaard en daarna vernietigd worden.
  • Op verzoek van de cliënt alle betreffende gegevens van deze cliënt onmiddellijk vernietigd zullen worden wanneer daarom gevraagd wordt.
 5. De eigenaar van Angela’s Voetenserre is de enige die deze gegevens  kan inzien en gebruiken.
 6. Angela’s Voetenserre zal nimmer zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.
 7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak, Angela’s Voetenserre verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Angela's Voetenserre Logo

TER KENNISMAKING:

Voetreflexmassage van 30 minuten voor slechts € 25,-

Graag tot ziens!

Angela